Inne 

Kiedy warto udać się do psychiatry?

Wizyta u psychiatry jest w niektórych sytuacjach niezbędna. Kim dokładnie jest ten specjalista? Kiedy warto się do niego udać? Jak wygląda wizyta w gabinecie psychiatrycznym?

Czym zajmuje się psychiatria?

Psychiatrią nazywa się jedną ze specjalizacji medycznych, która skoncentrowana jest na diagnozowaniu oraz na leczeniu dolegliwość psychicznych. Specjalistę, który prowadzi diagnostykę i leczenie psychiatryczne, określa się mianem psychiatry. Wydziela się różne specjalności psychiatryczne, między innymi psychiatrię dorosłych, dzieci i młodzieży, psychogeriatrię, czyli psychiatrę osób w wieku podeszłym.

Uwaga! Nie należy mylić ze sobą profesji psychiatry z psychologiem. Psycholog nie ma uprawnień lekarskich. Wobec tego psycholog nie może wypisać leków, zwolnienia lekarskiego czy skierowania do szpitala.

Jakie objawy warto skonsultować z psychiatrą?

Do specjalisty jak psychiatra warto udać się przy pojawieniu się dolegliwości jak:
– Stale odczuwane pogorszone samopoczucie,
– Myśli samobójcze,
– Częste zmiany w nastroju,
– Nadreaktywność,
– Brak energii życiowej,
– Odczuwane poczucie winy,
– Nerwice,
– Lęki i niepokoje,
– Nałogi,
– Fobie,
– Zaburzenia myślenia, pamięci,
– Uzależnienia.

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

Do gabinetu psychiatrycznego od https://psychiatra-sochaczew.pl/ można udać się zarówno w ramach NFZ, jak prywatne. Wiele osób, którym zależy na szybkiej konsultacji, decyduje się na wizyty prywatne, które są płatne, jednak pozwalają na uzyskanie pomocy bez czekania w długich kolejkach. Wizyta u specjalisty jak psychiatra polega przede wszystkim na wywiadzie lekarskim, w trakcie którego lekarz pyta o dolegliwości, okoliczności ich pojawienia się, ogólny stan zdrowia.

Ponadto od psychiatry można otrzymać także skierowanie na inne badania, na przykład na badania krwi, ponieważ niektóre dolegliwości mogą być wynikiem chorób, na przykład tarczycy, przysadki mózgowej. W trakcie wizyty psychiatra może także wypisać receptę na konkretne leki oraz może również wystawić zwolnienie lekarskie lub skierowanie w celu rozpoczęcia leczenia szpitalnego. Podczas leczenia psychiatrycznego bardzo ważne są systematyczne kontrole, podczas których lekarz kontroluje postępy leczenia i może w razie potrzeby zmienić jego przebieg, na przykład zapisać inne leki.

Pozostałe posty